Velg en side

Bemanning

Bemanning

Rekruttering

Vi jobber nært og tett med våre oppdragsgivere hvilket skaper oversiktlige og profesjonelle relasjoner som varer over tid.

Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder slik at vi også kan bidra ved fremtidige behov.

Vi setter store krav til kvalitet i vårt kontaktnett og vår egen CV database.

Medarbeiderne våre er profesjonelle arbeidstakere innen lønn, regnskap eller økonomi som vi kan gå god for utover CV. Vi har også tilgang til eksterne CV baser og annonserer etter kandidater ved behov, uten kostnad for kunden.

Våre medarbeidere innen lønn, regnskap og økonomi utfører oppgaver på alle nivåer. Det er krevende å finne rett person til jobben og derfor jobber vi for at oppdragsgiveren skal få den beste kandidaten og sørger for at rett person kommer til rett jobb. Ved behov bruker vi også personlighetstest DISCUS.

Vurdering av kandidater

Vi  er økonomer som er involvert i hele prosessen og legger grunnlaget for å finne den beste kandidaten. På denne måten vil vår vurdering av kandidatens fagkompetanse i kombinasjon med intervjuer, attester og referansesjekk samt testing av egenskaper, evner og øvrige rammebetingelser minske risikoen for feilansettelser.

Personalutleie

Økonomipersonell har en solid kandidatbase og sørger for å løse midlertidige bemanningsbehov effektivt og raskt.

Vi tilbyr utleie av spesialister til tidsbestemte oppdrag og midlertidige stillinger på alle nivåer. Prosessen med utvelgelse av rett kandidat skjer på samme måte som ved rekruttering til faste stillinger med kartlegging og kontakt med potensielle kandidater, intervjuer, bakgrunnssjekk og referansesjekk.

Økonomipersonell har fullt arbeidsgiveransvar i hele oppdragsperioden med utbetaling av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forsikring og alle andre administrative oppgaver rundt arbeidsforholdet. Oppdragsgiver betaler kun timepris av signerte timelister.

Oppfølging

Vår oppfølging består både av kandidatens opplevelse av jobben likeledes som kundens vurdering av vår leveranse. Vi har som mål å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder dermed også få muligheten til å bidra i fremtidige behov. For å lykkes er vi avhengige av å følge opp begge parter som er involvert i prosessen.